Eindelijk is het dan zover.

Je bent lid van Boris en je bent ingeschreven voor je eerste tocht. Je hebt je opgegeven als chauffeur of als passagier.
Het Borissecretariaat heeft je per e-mail ingelicht over de andere deelnemers met wie je kan carpoolen. Je kent de afspreekplaats en bent er op tijd. Tijdens de rit leer je alvast de mensen kennen waarmee je die dag optrekt.

Meestal start een wandeling om 10u op een afgesproken plaats. Vaak is dat een dorpskerk. De plaats en uur van afspraak, d.i. het punt waar de tocht begint en eindigt, staat altijd vermeld bij de tocht. Wees tijdig ter plaatse zodat de anderen niet moeten wachten! Bent u opgehouden onderweg of hebt u vertraging, verwittig dan de gids of een van de deelnemers!
Deelnemers krijgen bij de aanvang uitvoerig uitleg van de gids over het verloop van de tocht. De gids licht u ook in over het parcours, maakt u attent op de nodige kledij en op uw uitrusting.
De minimumleeftijd is 7 jaar maar hangt af van de individuele conditie en het soort tocht. Die informatie vindt u bij de gegevens van elke tocht.

Je trekt je wandelschoenen aan. Als iedereen ter plaatse is en met de anderen kennis heeft gemaakt, vertrekken we.

Regelmatig is er een kleine pauze om iets te eten of te drinken. Er wordt flink gestapt, maar de gids zorgt ervoor dat niemand te ver voor- of achterop geraakt. Het tempo en het aantal rustmomenten worden bepaald door de traagste van de groep.

Om te eten wordt 's middags ongeveer een half uur halt gehouden midden in de natuur. Iedereen zoekt een plaats om zijn/haar matje of plastic zak uit te spreiden.

De gids geeft het sein tot vertrek. Tijdens de tocht loopt iedereen naast iedereen en wordt er met elkaar gepraat of gewoon genoten van de natuur.

's Namiddags wordt er nog een pauze genomen om bij te tanken.

Omstreeks 17u zijn we - meestal via een lus - terug bij de auto's.

Iedereen trekt zijn wandelschoenen uit en bergt ze op in een plastic zak. Zo blijft de wagen van de chauffeur proper. Meestal zoeken we een cafeetje in de buurt om samen iets te drinken en na te praten over de tocht.

Op weg naar huis doen sommigen een dutje, terwijl anderen al nieuwe wandelplannen smeden.

Meestal zijn we rond 20u thuis.